ל.ס

 

גישה פרקטית ועניינית, מחדד לי את התאוריות שלמדתי בספרים קודמים (ארץ/חו"ל), שפה נוחה לקריאה והבנה, יופי של ספר. 

למה לבחור בנו

למה לבחור בנו
    01
למה לבחור בנו 02    
למה לבחור בנו 03