כיצד לפרש שינויי מחזור

משמעות המחזור

שינוי במחזור הפעילות של מניה (Volume), אם יפורש נכונה, יכול להיות בתנאים מסוימים מדד חשוב לצורך קבלת החלטות כניסה או יציאה ממניה.
כאשר מניה פורצת לאחר שנעה בהתכנסות בין תמיכה להתנגדות, תלווה הפריצה בגידול משמעותי במחזור הפעילות. כחוק אצבע אומר שגידול המחזור נחשב מהותי אם בזמן הפריצה הוכפל מחזור הפעילות היומי הממוצע של המניה. הכלל המקצועי המקובל הוא שאת מחזור המניה אנו מודדים בכמות המניות הנסחרת ולא בערך הכספי הנובע ממכפלת המחיר בכמות.


כיצד לפרש את המחזור טרם פריצה 

בשרטוט להלן ניתן לראות כי מחזורה היומי הממוצע של מנית THOR בתקופת ההתכנסות בחודש נובמבר היה כחצי מליון מניות ואילו מחזורה בימי הפריצה (A,B,C) גדל ל 1-2 מיליון מניות ליום.
את THOR פרסמתי טרם הפריצה כהמלצת קנייה במדור הניתוח הטכני במעריב בגלל שתי סיבות. ראשית – שימו לב להתכנסות המחיר ברצועה צרה בין 19$ ל – 20$. ככל שמניה מתכנסת זמן רב יותר כך תהיה הפריצה חזקה יותר. משפט ידוע אומר: The longer the base – The higher into space. שנית – שימו לב לגידול במחזור הפעילות ביום A. מחזור אינו מוכפל סתם כך ללא כל סיבה. יש סיבות שונות לגידול במחזור. לעיתים מדובר בחדשות שעדיין לא התפרסמו אולם דלפו ל"יודעי דבר" ולעיתים מדובר בקרן גדולה שאגרה את המניה בתקופת ההתכנסות ורוצה לסמן לכם באמצעות הגידול במחזור שהיא מעוניינת בטובת המניה.גידול במחזור ניתן לזהות בקלות באמצעות תוכנות סריקה פשוטות (לדוגמא: Yahoo Screener) תוכנות אלו, אשר חלקן מסופקות כשירות חינם, מאתרות בלחיצת כפתור את כל המניות אשר חוו שינויי מחזור מוגדרים. בכדי לצמצם את תוצאות החיפוש רצוי להגדיר פרמטרים ממקדים נוספים. חוק מסחר חכם אומר: "קנה בשמועות – מכור בחדשות". לעיתים ניתן לחשוף שמועות באמצעות זיהוי של גידול במחזור.

אחד ההבדלים בין סוחר מקצועי לחובב היא נקודת הקניה. חובב ינתח מספר מדדים (לרוב מיותרים) ויקבל החלטת קנייה באיחור רק לאחר שרמת הביטחון שלו עלתה. ידוע הוא שרמת הביטחון של החובב עולה ביחס ישר לעליית מחיר המניה ולכן ברוב המקרים נקודת הכניסה שלו תהיה מאוחרת מידי. סוחר מקצועי יודע להתעלם ממדדים מיותרים ולהעריך באמינות גבוהה את נקודת הקנייה הנכונה בה המניה נמצאת על סף שינוי מגמה. גידול במחזור טרם הפריצה הוא במקרים רבים הסנונית הראשונה המציינת את שינוי הכוון. חובבים מצטרפים למניה עולה בעוד שסוחרים מקצועיים צופים את העלייה. בהרבה מקרים כאשר סוחר מקצועי מממש חלקית מניה שפרצה, הוא מוכר לחובבים מאחרים. ההבדל בין המקצוענים לחובבים הוא במקרים רבים ההבדל בין רווח להפסד.
מחזור פריצה גדול מייצג את נקודת השינוי בתפיסת הציבור לגבי ערך המניה. בזמן התכנסות מחיר מעטים הם המעוניינים לרכוש מניה. ככל שהמחזור גדל, כך נוספים מתעניינים חדשים. כאשר יותר משתתפים מאמינים שהמניה תתמיד בכוון החדש, כך גדלים סיכוייה להצליח.

מניה אשר פורצת במחזור קטן, אינה נקלטת ברדאר של רוב המשתתפים ולכן סיכוייה להצליח במגמה החדשה נמוכים יותר. לאחר פריצה גדלות הספקות בקרב המשקיעים המחפשים "הוכחה" נוספת לכוון החדש. מניה אשר לא מציגה גידול במחזור, תיתקל לרוב בהיצע מוסדי גדול תוך יומיים עד שלושה מיום הפריצה. ההיצע המוסדי ייצור קו התנגדות חדש עליו יתקשה הציבור להתגבר ומכאן נגזר הסיכון שמהווה המניה לציבור המשתתפים החדשים ביחס לסיכון של מניה ברת מחזור פעילות גבוה מהרגיל.

מניה מתכנסת אשר שוברת קו תמיכה, תתנהג מעט שונה ממניה עולה ועל כך נדון בהמשך.


כיצד לפרש את המחזור תוך כדי מגמת עליה

כאשר אנו מנסים להחליט אם להיכנס למניה הנמצאת במגמת עליה (Higher highs and higher lows) עלינו לבחון את התנהגות המחזור בנקודות שינוי המחירים בתוך המגמה עצמה. מניה במגמת עליה לעולם אינה עולה בקו ישר אלא מתקנת לפרקים תוך כדי שמירת כוון המגמה. גם כאן עלינו לבחון את המחזור. התנהגות מחזור נכונה בתהליך עליה, ניתן לראות בהתנהגות TEVA על פני שלושת

החודשים המופיעים בגרף הבא:בשרטוט אנו רואים כי כאשר המניה עולה – המחזור גדל וכאשר המניה מתקנת (יורדת) – המחזור קטן. במילים אחרות אנו יכולים להבין שהעניין והאמונה של השוק בהמשכיות המגמה גבוהים יותר מאשר החשש מירידה. עם הזמן, יותר ויותר משתתפים שמים לב למגמה ובכך משתפרת אמינותה.

כאשר מניה עולה פורצת קו התנגדות, היא תתמיד בעלייתה עד שתיתקל בהתנגדות חדשה. לאחר שנתקלה בהתנגדות ונסוגה, עלינו לבחון את מחזור המניה בזמן הנסיגה. שימו לב לפריצה של THOR בשרטוט הקודם. THOR פרצה במחזור גדול, הגיעה לנקודת התנגדות חדשה ונסוגה לאחור ממש עד לקו הפריצה המקורי אשר כעת נהפך להיות קו התמיכה. בעת הנסיגה ירד המחזור לממוצע היומי טרם הפריצה. זהו סימן טוב המלמד על כך שהיצע המוכרים לאחר הפריצה לא גדל וכי השורטיסטים אינם משתתפים אקטיביים בנסיגה. מחזור הנסיגה הקטן מלמד כי קיימת אמונה בהמשך מגמת העלייה וכי השוק אינו רואה סיבה טובה להפסקת תהליך העלייה. השילוב של מחזור קטן בעת הנסיגה ותיקון מחיר עד לאזור נקודת הפריצה מרמז על הזדמנות קנייה בעלת סיכויי הצלחה גבוהים לאחר שהמניה "בחנה" את מחיר הפריצה ועשויה לחזור לעלות.


כיצד לפרש את המחזור במניה הנמצאת במגמת ירידה

התנהגות מניה הנמצאת במגמת ירידה, שונה במעט מזו של מניה הנמצאת במגמת עליה. קשה יותר לפרש את המחזור של מניה יורדת מזו של מניה עולה. לעיתים, כאשר מניה שוברת קו תמיכה, היא לא תציג מחזור גדול הואיל ורבים מהמשקיעים נוטים להתכחש לכישלונם וממשיכים לשמור אמונים למניה המפסידה. חובבים נוטים לשמור אמונים למניה בדומה לשמירת האמונים הרגשית לקבוצת כדורגל מפסידה. ראיתם פעם אוהד שעוזב קבוצה מפסידה? החובבים תמיד ימצאו את התירוץ להישאר: היא טובה, היא תחזור, יש לה מוצרים טובים, הנהלה טובה... מקצוענים יודעים לחתוך הפסדים במהירות. חובבים מתכחשים לכישלונותיהם ולעיתים נגררים להפסד גדול הגורר שיתוק מנטלי המונע מהם לתפקד באופן הגיוני. השיתוק וההכחשה מקטינים את מחזורה של מניה נופלת בשלבי הנפילה הראשונים. סיבה נוספת לירידה במחזור היא היעדר הביקוש. מניה יורדת אינה מניה מבוקשת ולכן היעדר הביקוש מונע ממוכרים למכור תוך כדי תהליך הירידה הראשוני. בשלב מתקדם, כאשר המנייה ממשיכה לרדת, הפחד מתגבר , הפאניקה משתלטת על הציבור והמחזור מתגבר כאשר המוכרים מתחילים להתחרות על הביקוש ולמכור באופן אגרסיבי בכל מחיר מבוקש.
לרוב, כשלושה עד חמישה ימים מיום השבירה והתגברות המחזור, תמצא המניה נקודת תמיכה ולרוב אף תזכה בתיקון כלפי מעלה. תיקון אשר יתרחש במחזור נמוך יעיד בעיקר על הצטרפותם קצרת הטווח של שחקני שוק הפשפשים, מחפשי ההזדמנויות במחירי המציאה. לרוב תיכשל דרכם. לרוב פירושו יותר מ – 50% מהמקרים. האבסורד הוא שרוב סיפורי ההצלחה נשמעים לרוב כך:"קניתי בזול כאשר המניה התרסקה לשני דולר ועכשיו היא ב – 11$". בואו נעשה קצת סדר בבלגן. אנחנו שומעים ונוטים לזכור בעיקר על ההצלחות והרבה פחות על כישלונות. כאשר אני אומר שלרוב יכשלו מחפשי המציאות – אני מתכוון שבלפחות 51% מהמקרים הם יפסידו. מספיק טוב בכדי לוותר. מי שמחפש ריגושים ומוכן להסתפק ב – 49% הצלחה – שיקנה כרטיס ללאס וגאס. מי שרוצה להרוויח ממסחר במניות צריך לסחור לפי חוקים או לא לסחור כלל.


כיצד לפרש מחזור גדול טרם תנועת מחיר

מחזור גדול ללא תנועה מהותית במחיר המניה יכול להיווצר כתוצאה מביקוש של קונה מוסדי. תהליך קבלת ההחלטות של קונה מוסדי שונה מזה של הסוחרים או המשקיעים הפרטיים. קונה מוסדי ישקול כניסה למניה במשך שבועות או חודשים תוך כדי ביצוע של סדרה ארוכה של בדיקות טרם כניסה למניה. הואיל וקונה מוסדי מנהל מאות מיליוני דולרים ולעיתים מיליארדים, הרי שבכדי לייצר תנועה מהותית להונו, הוא חייב לרכוש כמויות גדולות הנעות בדרך כלל בין חצי מיליון ל – 10 מיליון מניות. כמות כזו, אם תירכש בשוק תגרום לעליית מחיר טרם שתספיק הקרן להצטייד בכמות הנחוצה ולכן הקרן תאתר מוכרים המחזיקים בכמויות גדולות ותרכוש אותן ישירות מהם. בדרך כלל מדובר בעסקאות של מאות אלפי מניות. לשני הצדדים יש עניין בעסקה מסוג זה. הקרן הרוכשת אינה מעוניינת לייקר את מחיר הקנייה ואילו המוכר, אם היה מנסה למכור כמות גדולה בשוק החופשי, היה גורם לירידת מחיר ומקבל פחות מהמחיר אותו מציעה לו הקרן. הקרן תנסה לרכוש בדרך זו כ – 80% מסך הכמות המתוכננת. מחזור הקניות החריג אינו נסתר מעיני הציבור, אולם הוא אינו יוצר ביקוש בשוק החופשי ולכן אינו גורם לעליית המחיר. השלב הבא עומד להיות מעניין. בכדי להשלים את כל הכמות, מתחילה הקרן לרכוש את היתרה בשוק. הקרן כבר מחזיקה כמות גדולה וכעת היא מעוניינת להראות לשוק שהיא בעלת עניין. הקרן מתחילה לקנות מכל מי שרק מוכן למכור ויוצרת תנועת מחזור גדול המעורר עניין ומושכת את שער המניה כלפי מעלה. שער המניה מאמיר וקונים נוספים אשר שמים לב לתהודה מתחילים להצטרף ועוזרים לדחוף את המניה עוד יותר גבוה. הואיל וחלק גדול מהיצע המניה סולק כבר מלכתחילה על ידי הקרן, הרי שהוכשרה הדרך בפני המניה לטפס מעלה כמעט ללא התנגדות.


כיצד לפרש מחזור גדול בנקודות שינוי כוון

כאשר מניה פורצת לוקח זמן מה עד שהציבור משתכנע שיש סיפור אמיתי מאחורי הפריצה ומגדיל את מחזור הקניות אשר לרוב נמשך כיומיים עד שלשה לאחר הפריצה. לאחר הזינוק המהותי, נכנסים אנשי "הכסף הגדול" בדמותם של מוכרים מוסדיים המנצלים את שינוי המחיר והמחזור הגדול בכדי להיפטר מבלוקים גדולים מניות כל עוד ההתלהבות בשיאה. בכך יוצרים המוסדיים התנגדות להמשך הטיפוס ונוצר מחזור גדול בנקודת שינוי אפשרית. ההיצע הגדול מזמין את השורטיסטים ונוצר תיקון במחזורים נמוכים. נוצר מצב שבו הקונים האחרונים הם המפסידים הגדולים. המחזורים מתחילים לגדול מחדש לאחר שהמניה ירדה על לרמה "מקובלת" כמו קו פיבונאצ'י , ממוצע נע או קו תמיכה. בנקודות אילו ניתן לצפות שוב לשינוי אפשרי כלפי מעלה הנגרם ע"י הקונים המוסדיים המחדשים את הביקוש וכך נראה שוב מחזור גדול ללא תנועת מחיר המלמד על כך שהמניה שוב תחת צבירת המוסדיים ולקראת עליה מחודשת. 

צור איתי קשר

מידע נוסף

קורס לימוד עצמי

מהיום ניתן ללמוד מסחר במניות, דרך האינטרנט מבלי לצאת מהבית! קורס מלא, שיעורי וידיאו המועברים על ידי מאיר ברק, מבחנים ומצגות אינטראקטיביות

לחץ כאן
על הספר

ספר "הלוחש למניות" הוא ספר לימוד למסחר יומי במניות. לפרטים נוספים והצצה אל תוך הספר

לחץ כאן
הדרכה אישית - מנטור

רוצה ללמוד מסחר יומי? הדרך היעילה והטובה ביותר היא באמצעות מנטור אישי אשר ילמד וילווה אותך בצעדיך הראשונים

לחץ כאן
פתיחת חשבון מסחר

בכדי לקנות ולמכור מניות יש לפתוח חשבון מסחר אצל ברוקר מקצועי המספק מערכות מסחר מסוג "גישה ישירה"

לחץ כאן

המלצות

 • א.מ.
    היי מאיר חג שמח , מה שלומך ? התחלתי סופסוף לקרוא את הספר שלך שקניתי בשבוע ה
  לכל המלצות
 • יוני.ח
    מאיר שלום, לקח לי זמן לשכנע את עצמי לכתוב לך כי הרגשתי קצת שזה לא במקום אבל בסוף
  לכל המלצות
 • א.ל.
    מאיר היקר, אני חייב להודות לך, היום סחרתי בדיוק 40 דקות ועשיתי רווח של 139$ ב-4 טריי
  לכל המלצות
 • ל.ס
    גישה פרקטית ועניינית, מחדד לי את התאוריות שלמדתי בספרים קודמים (ארץ/חו"ל), שפה נ
  לכל המלצות
 • עמיר
  למאיר, קניתי את הספר שלך בסטימצקי ואני קורא אותו בהתלהבותעוד לא סיימתי אבל אני יכו
  לכל המלצות
 • עודד
  בוקר טוב ושבוע טוב... סליחה על ההפרעה אך מאוד חשוב לי לומר לך :    ת  ו  ד&
  לכל המלצות
 • יוסי. ד
    רציתי להגיד לך שכבר התנסיתי ב"רואים 6:6" ושיטת "המגברים הטכניים" וגם שיטת "4 התרחי
  לכל המלצות
 • יעקב.כ
    שלום מר מאיר ברק, שמי יעקב מראשל"צ. הייתי נוכח בהרצאה האחרונה שלך בראשל"צ ומיד ה
  לכל המלצות
 • חגית
    מאיר שלום, רציתי להודות לך בשמי ובשם כל חברי מועדון היזמות iJCE  על שכיבד
  לכל המלצות